fbpx

Organofuel Sweden

OFS (Organofuel Sweden AB) erbjuder en ekovänlig teknologiplattform för framställning högvärdesprodukter från biomassa såsom finkemikalier, biodrivmedel och biomaterial. Genom våra gröna innovationer har OFS som mål att minska vår världs beroende av fossilbaserade produkter. Bakom OFS står ett välmeriterat team med kompetens från utländska (Harvard, Yale, ETH Zurich) och svenska universitet (KTH, Stockholm Universitet, Mittuniversitet och Uppsala Univesitet). Teamet samlar över 20 års erfarenhet av forskning, ingenjörskonst och entreprenörskap och bygger på innovationer framtagna vid Mittuniversitet i Sundsvall.

www.organofuelsweden.com

X