fbpx

Nordluft Automation

Nordluft Automation har utvecklat ett automatiserat spridarsystem för skogsbruk med hjälp av drönare. De första applikationerna kommer att vara spridning av gödning och återföring av aska över skog. Nordluft integrerar befintliga teknologier med ett nytt avancerat styrsystem där fördelen jämfört med befintliga metoder är ökad tillgänglighet till marker som är svåra att nå, lägre kostnader, färre transporter och inget markslitage.

www.nordluftautomation.se

X