fbpx

Multi Channel Sweden

Multi Channel Sweden effektiviserar flisningsprocessen för massaindustrin med ett nytt koncept för sönderdelning av stockar till kokbar flis. Den patenterade flishuggen skapar stor nytta för både miljö och ekonomi då den ökar råvaruutnyttjande från varje stock samtidigt som kokarens kapacitet ökar i genomsnitt över året. Lösningen är unik och har potential att bli världsledande inom sitt område.

X