fbpx

Kix kommunikationsindex

Kommunikation är din organisations viktigaste process för att leda, förändra, och bygga relationer. När kommunikationen inte fungerar bra, får det stora effekter. All In Communication erbjuder KIX Kommunikationsindex, ett digitalt verktyg som ger stöd för att mäta, utveckla och förbättra kommunikationen i din organisation. Du kan koppla KIX till andra nyckeltal i din organisation och se hur de påverkas över tid. KIX är baserat på forskning om strategisk kommunikation, PR, kommunikativt ledarskap och medarbetarskap och utvecklat av forskare på Mittuniversitetet.

www.kix-kommunikationsindex.se

X