fbpx

Katam Technologies

Utvecklar en digital lösning som med stor tillförlitlighet mäter skogsbestånd med Smartphone. Mätningarna görs i realtid ute i fält och är objektiva. Detta ger möjlighet till spårbarhet och mätresultat som kan laddas upp både till Katam och kundens molnlösning. Tekniken bygger på avancerad 3D-baserad bildbehandling, artificiell intelligens och sensorteknik. Produkten vänder sig primärt till professionella yrkesutövare, t.ex. inom små och större skogsbolag.

www.katam.se

X