fbpx

Imorgon Innovation

Imorgon Innovation skapar genom varumärket Contain m3smarta hus i trä med fokus på projektering och utveckling av områden i marina miljöer. Företaget arbetar starkt användarcentrerat och med målsättningen att utveckla ett fullständigt biobaserat byggsystem som svarar mot både slutanvändares krav och behov av ett ökat hållbart byggande. Bakom företaget står personer med erfarenhet från design, IT, affärsutveckling och ingenjörskap. Visionen att bli en internationellt ledande aktör när det gäller m3smarta trähus anpassade för marina miljöer.

www.imorgoninnovation.com

X