fbpx

Haldor

Haldor utvecklar moderna och användarvänliga pedagogiska verktyg byggda på Microsoft Office 365 och Teams for Education. Visionen är att Sveriges lärare skall kunna fokusera mer på utbildning och mindre på administration. Tack vare kraften och smidigheten i molnet kan lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare samarbeta samt kommunicera effektivt med hjälp av alla de digitala verktyg som Office 365 och Teams for Education erbjuder.

Haldor Education underlättar lärares och elevers arbetsdagar genom att samla all relevant information på ett ställe och verktygen är utvecklade utifrån Skolverkets (reviderade) läroplaner för förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Med nytänkande verktyg anpassad för modern utbildning verkar Haldor för att digitalisera den svenska skolan.

Haldor utsågs 2018 till Microsoft Partner of the year i Sverige.

www.haldor.se

X