fbpx

Haldor

Haldor arbetar med Microsofts produkter för skolvärlden med tjänster i Office 365 och Azure.

Haldor erbjuder helhetslösningar för skolverksamheter inom allt från lärplattform till systemintegrationer och digitala processer för kommuner och dess skolor. Vi har en ny och lätthanterlig lärplattform som understödjer skolans digitala lärprocesser. På de flesta arbetsplatser och skolor används Officepaketet och det ligger till grund för Haldors funktioner. Haldor kompletterar Office 365 genom att lärare enkelt kan skapa webbplatser, s.k. digitala klassrum, för sina respektive kurser/klasser.

I den pedagogiska plattformen kan lärare skapa uppgifter till elever – för individuella inlämningar eller grupparbeten. Det sker direkt på webben eller lokalt på dator. Inlämningsfunktionen har den dynamik som krävs för att läraren enkelt kan skapa nya uppgifter, få en bra överblick över inlämnade dokument, samt ge feedback till eleven. Dessa funktioner möjliggör och underlättar både formativ- och summativ bedömning.

Haldor gör det möjligt genom specialiserade tekniska kunskaper kring implementering av Windows 10 och Microsofts molntjänster i en pedagogisk och stimulerande användarmiljö. På så vis skapas en enkel och väl fungerande hantering av klassrummen för kommuner och dess skolor som kan administreras smidigt och effektivt genom hela verksamheten från ett verktyg. Vi på Haldor är certifierade i alla Microsofts produkter mot skolor och genomför även utbildningar Office 365 och dess produkter, anpassade för skolverksamhet.

www.haldor.se

X