fbpx

FloCell

Flocell utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening. Med FloCells innovativa lösning kan reningsprocessen i vatten- och avloppsreningsverk styras dynamiskt och reningen anpassas efter rådande föroreningsgrad. Resultatet blir ett högkvalitativt dricks- och produktionsvatten för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk på den globala marknaden.

www.flocell.se

X