fbpx

Fair Term Profit

Med digitaliseringen utvecklas i detta initiativ nya modeller för investeringar på finansmarknaden, utifrån kundens villkor och i transparenta och pålitliga processer. Centralt är att investeringar som görs bidrar till att driva på en hållbar utveckling, och att inga pengar investeras i destruktiva verksamheter. Genom att verka för mer medvetna val – både för individen och samhället i stort – så kan vi bidra både till en hållbar privatekonomi, och en hållbar världsekonomi.

X