fbpx

Envigas

Envigas arbetar med processer för att omvandla restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter (biokol, bioolja och energi). Produkterna kan användas som markförbättring och därmed påverka och minska kväveoxid och metanutsläpp. Andra användningsområden för produkterna kan vara fodertillskott och filtermaterial.

www.envigas.com

X