fbpx

Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer AB har tagit fram och verifierat en process för omvandling av aska från massabrukens sodapannor till ett högvärdigt mineralgödsel. Aska eller ”stoft” från massabrukens sodapannor innehåller värdefulla kemikalier som idag går förlorade till recipient.

Med CINIS patenterade process omvandlas detta stoft till kaliumsulfat, SOP (Sulfate Of Potash) som är ett högvärdigt mineralgödsel med en global och växande marknad. CINIS process kan drivas med lågvärdig energi från massabruken och är helt fossilfri till skillnad från majoriteten av dagens tillverkning av kaliumsulfat.

Genom att återanvända kemikalier som annars går förlorade skapas nya intäktsströmmar för massabruken samtidigt som miljön i våra hav och vattendrag förbättras.

www.cinis-fertilizer.com

X