fbpx

Calejo Industrial Intelligence

Calejo Industrial Intelligence har utvecklat ett unikt AI-verktyg – Calejo Control – med vars hjälp det är möjligt att effektivisera och miljöförbättra industrins processer.

Med stöd av Calejo Control går det att framgångsrikt simulera komplexa industriella system, där det i dagsläget saknas mätpunkter eller full förståelse för hur dessa fungerar. Verktyget innehåller även en AI-baserad optimeringsmotor med vars hjälp det går att ytterligare förbättra dessa system.

Genom en kombination av avancerad simulering kompletterad med AI-block uppbyggda utifrån det senaste utvecklingsområdet inom AI ”Reinforcement Learning”, så erhålls ett självlärande verktyg som i förlängningen kan användas för att kontrollera, styra och optimera de flesta av industrins processer.

Detta är en unik spetsteknologi som tidigare inte har tillämpats inom industrin.

www.calejo.se

X