fbpx

Bodaskog Stängselprodukter

Bodaskog Stängselprodukter AB, med varumärket . FENCIFLEX, tillverkar och säljer ett nytt koncept för stängsel, framtaget specifikt för tamdjur och mot rovdjur. FENCIFLEX erbjuder en flexibel lösning, mer anpassad för djurägarnas vardag än dagens stängselprodukter. Kunderna sparar tid genom förenklad montering, underhåll och gör det enklare att leva upp till fastställda bidragsvillkor.

De huvudsakliga kunderna är bönder och tamdjursägare som har behov av att stängsla in sina djur, på grund av exempelvis rovdjur. De behöver ett modernt system, anpassat för pressade tidsschema och dagens höga pris på arbetskraft. Behovet av rovdjursstängsel ökar. På marknaden idag finns mycket traditionella produkter, som bland annat omöjliggör ett effektivt gräsrensande vilket är A och O för att upprätthålla funktionen i ett elstängsel.

Till en början riktar . FENCIFLEX in sig på tamdjursägare och privata markägare i Norden, för att sedan expandera i Europa och exempelvis Australien, Kanada och USA. Även fastighetsägare och intresseorganisationer är potentiella kunder.
Ett mål för företaget är att ha en så bra kvalité som möjligt på sina produkter och en bra kundservice. Ett annat är att bli störst i Europa när det gäller stängselprodukter.

Lars Niska, ägaren bakom . FENCIFLEX, jämför den resa han nu påbörjat med dragracing. Här ska det gå undan!

www.fenciflex.com