fbpx

BlueTech Evacuation

BlueTech Evacuation är en start-up för personsäkerhet på arbetsplatsen – med ambition att rädda liv. Genom Bluetooth-teknologi kan personal i exempelvis kontorsbyggnader positioneras och räknas in vid evakuering så att Räddningstjänsten snabbare får veta om någon är kvar och behöver hjälp. Idén är sprungen ur en innovationskurs på Mittuniversitet där Jon God och andra studenter tog fram smarta lösningar på uppdrag av företag utifrån FNs globala hållbarhetsmål. Innovationen är nu under utveckling och målet är att kunna lansera en produkt som kan användas inom olika branscher och områden för att vara ett stöd under evakueringsprocesser.

X