fbpx

Biocompost

Biocompost AB tillverkar och marknadsför komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordprodukter. Avfall till ren nytta!

Biocomposts automatiserade reaktortrumma komposterar organiskt avfall till jordförbättringsmedel fritt från smittoämnen och ogräs. Reaktortrummorna tillverkas i 7 modeller varav den största, 3 gånger 18 meter bearbetar 20 ton organiskt avfall per dag. Genom en accelererad hygeniseringsprocess kortas komposteringen ner från 5 månader till 5 dagar.

I stort sett allt organiskt avfall kan behandlas, häst/hönsgödsel, fisk och slakterirester, lantbruksrester, mejerirester, matavfall från hushåll och livsmedelsbutiker, fiberrester från pappersfabriker mm. Komposten som produceras är av marknadsledande kvalitet och säljs till byggföretag, trädgårdshandel och lantbruk. Detta innebär en rad olika miljöfördelar:

  • Kostnadseffektiv kvittblivning av avfallsströmmar för att sluta kretsloppen.
  • Klimatnytta genom lagring av kol i marken.
  • Reparerar jordens biologiska mikroliv på kort och lång sikt.
  • Reducerar behovet av torv och konstgödsel.
  • Dessutom erhålls flera värdefulla odlingsfördelar så som utveckling av jordens bördighet på ett naturligt sätt, förbättring av jordens struktur, vattenhållning och minskning av näringsläckage.

Genom förbättrad återvinning och produktifiering av organiskt avfall sluts kretsloppen till nytta för alla parter – avfallsproducenter, anläggningsoperatörer, konsumenter och miljön.

www.biocompost.se

X