fbpx

Välkommen till BizMaker

Vi arbetar för att frigöra kraften hos entreprenörer och innovatörer så att företag och organisationer kan nå sin fulla utvecklingspotential. Med rätt stöd skapas också möjligheter för större satsningar. Vår vision är att goda idéer ska omsättas till globala affärer och hållbara samhällslösningar.

I vårt regionala uppdrag bidrar vi till:

Företagsutveckling

Vi vill vara den självklara platsen dit alla kan komma för att ta sin affärsidé till nästa nivå. Hos oss får du hjälp att göra en realistisk plan och utmana era förmågor med hållbar tillväxt som mål. Vårt team består av engagerade personer som på olika sätt arbetar för att skapa möjligheter för dig att utvecklas och växa som företagare.

Inspirerande event

Det är när människor möts som idéer kläcks och samarbeten uppstår. Genom våra event och aktiviteter bidrar till att nya initiativ föds och förverkligas. Vi arrangerar allt ifrån inspirerande föreläsningar, konferenser och innovationstävlingar till kompetenshöjande träffar, utbildningar och workshops.

Mångfald och jämställdhet

Hos BizMaker är den goda idén avgörande, inte vem som har den. Vi är mångfaldsdiplomerade och arbetar medvetet för ökad jämställdhet och inkludering både hos oss själva och bland dem vi arbetar med. Det är ett ständigt pågående och prioriterat arbete där vi vill ta täten för att du ska känna dig välkommen till oss, vem du än är.

Kompetensmatchning

BizMaker har en mäklande funktion mellan universitet, näringsliv, offentliga aktörer och människor med olika bakgrund och kompetenser. Vi använder vår strategiska position för att skapa gynnsamma klimat för fruktbara samarbeten och serverar möjligheter för exempelvis forskare och entreprenörer att hitta varandra, börja samarbeta och nå framgång tillsammans.

Ökad attraktionskraft

BizMaker är en partner som inspirerar andra att blicka framåt. Vi uppmärksammar kommande samhällsbehov och skapar möjligheter för nya lösningar som möter dem. I det ingår att lyfta vår regions styrkor och visa upp länet som en attraktiv plats för människor med förmåga att förädla just dessa områden.

Stärkt förnyelseförmåga

Vi bjuder gärna in till samarbeten med etablerade företag och organisationer inom vår regions starkaste branscher. Tillsammans skapar vi innovativa korsbefruktningar mellan aktörer som vinner på att möta framtiden tillsammans.

SVERIGES EKOSYSTEM FÖR INNOVATION

I Sverige är vi ett 70-tal inkubatorer och science parks som arbetar tillsammans för att på bästa sätt stärka varandra och utveckla Sverige som innovationsland. Nära relationer med andra partners och ett stort kontaktnät med specialister gör BizMaker till ett resursstarkt bollplank för regionens alla nyskapare.
X