fbpx

JOIN THE TRANSFORMATION

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker. Hit antas Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina innovationer.

Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till erfarna branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla nätverk och framtida samarbetsmöjligheter.

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige. Från träd, virke och massa till modern vidareförädling inom nya branscher såsom råvara till allt ifrån kläder till drivmedel. Forskning inom det skogliga området är intensiv och genomförs i många olika riktningar. Skogsindustrin är drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. Genom att korsbefrukta skogsindustrin med digitalisering och entreprenörskap ser vi möjligheter att skapa helt nya lösningar för både bättre affärer och en bättre värld.

VEM KAN ANSÖKA?

Företag med målsättning att kommersialisera och skapa värde relaterat till skog, skogsindustri eller skogsråvara.

Dessutom har vi följande kriterier:

 • Företag med en produkt eller tjänst som är eller står mycket nära en marknadsintroduktion
 • Företag vars produkt eller tjänst har tillväxtpotential och är skalbar på internationell marknad
 • Företag som kan satsa minst 40 timmar per vecka på sin affärsutveckling inom programmet

FOKUSOMRÅDEN

Vi söker hållbara affärsidéer där skogen står i fokus. Det betyder att den skogliga inriktningen är given  men att korsbefruktning  med andra branscher och områden kan variera. För att kvalificera till programmet ska du redan idag ha en skoglig innovation eller kunna identifiera skogen som ett nytt marknadsområde. 

Exempel på innovationer som vi söker:

 • Produkter och tjänster inom t.ex. IoT, big data, SCM, AI, VR och robotik med skoglig koppling
 • Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
 • Innovationer baserade på massa, papper och trä
 • Innovationer för ökat värde av restströmmar
 • Vattenreningsmetoder och hållbara kemikalier

Vi är också intresserade av andra områden och branschkombinationer som vi inte tänkt på. Har du en innovation  som kan förändra den skogliga industri? Då är det dig vi söker!

ACCELERERA DITT FÖRETAG

Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att kommersialisera och internationalisera ditt företags produkt eller tjänst.

Programmet omfattar affärsutveckling med tillgång till BizMakers affärsrådgivare och kontor. Dessutom får du tillgång till:

 • SCA, IBM, Processum och BizMakers nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer
 • IBMs kraftfulla plattform för utveckling av applikationer baserade på IoT , big data m.m.
 • Paketering av erbjudande och affärsmodell
 • Rätt finansiering och investerarkontakter
 • Behovsstyrda insatser, t.ex. rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning
 • Utbildningsdagar inom affärsmannaskap
 • Lokala, regionala och internationella event

Har du en innovation med koppling till skogen?
Ansökningsperioden till 2018 års program avslutades 1 mars.
ANSÖK HÄR

IP, SEKRETESS OCH ANTAGNINGSPROCESS

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsman. BizMaker arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt. I den första ansökan beskriver du endast ytligt din innovation. Om du går vidare kommer vi att kontakta dig samt begära in ytterligare kompletterande underlag. I samband med detta får du även tydlig och skriftlig vägledning kring vad som gäller avseende sekretessen kring din innovation. Räkna med att avsätta ett par dagars arbete för affärscoachande samtal och kompletteringar om din ansökan går vidare.

VIKTIGA DATUM 2018

 • 1 mars är sista ansökningsdag
 • Programmet startar 28 maj – 31 maj med en inledande Bootcamp i Sundsvall
 • Programmet avslutas  30 november 
 • Antagna företag förväntas delta på gemensamma gruppträffar i Västernorrland 29 – 31 maj, 27 – 28 juni,
  28 – 29 augusti, 16 – 17 oktober samt 28 – 30 november.

KOSTNADER OCH FINANSIERING

Serviceavgiften för att medverka i Forest Business Accelerator 2018 är 10.000 kr + moms. Ni står själv för resor, logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar dock inte själva i ert bolag och tar därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

Har du frågor?
Kontakta oss på forest@bizmaker.se

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS – 2018

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS – 2017

Ekoligens

Ekoligens

Utveckla en 100% återvinningsbar, fossilfri klädgalge med minimal miljö- och samhällspåverkan.
Energy Sourcing Technology Sweden

Energy Sourcing Technology Sweden

Sänker inköpspriset på el genom informationslogistik, strategiutveckling och algoritmhandel
Imorgon Innovation

Imorgon Innovation

M3smarta hus i trä med fokus på projektering och utveckling av områden i marina miljöer.
Katam Technologies

Katam Technologies

En digital lösning för att objektivt och i realtid mäta skogsbestånd med Smartphone.
LUP Technologies

LUP Technologies

Ett terminalsystem som samlar alla anläggningsrutiner under ett referensnummer - ett LUPNUMBER®
Skogens Sköna Gröna

Skogens Sköna Gröna

Ser skogen på ett helt nytt sätt och tillverkar matprodukter med granskott som smakbärare.
Sustainalube

Sustainalube

Nytänkande gav världsprodukt - organisk sågkedjeolja och smörjfett för skogs- och entreprenadmaskiner.
Svensk Skogsdata

Svensk Skogsdata

Ursprungsmärker trästockar och digitaliserar skogens flödessystem genom patenterad spjutspetsteknologi

TIDIGARE DELTAGARE OM SIN MEDVERKAN

NYHETER OCH MEDIA

MAIN PARTNERS

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA om sin medverkan

Många spännande och lovande framtidssatsningar finns inom SCA men det är förstås omöjligt att fokuserat kunna jobba med alla potentiellt intressanta spår. Därför behövs entreprenörer som kan utveckla och kommersialisera koncept som ligger utanför det som vi själva satsar på. Ett entreprenöriellt bolag kan forma en struktur och kultur som är optimal vid utvecklingen av helt nya produkter och affärer där extremt snabba beslut är en del av vardagen. Det som dock ofta saknas är den kraft i form av resurser, kunskap, kontaktnät och affärsmässig erfarenhet som stora företag besitter. En genomtänkt samverkan mellan entreprenörer och stora företag ger intressanta förutsättningar för att kunna skapa helt nya värden.

Forest Business Accelerator är en viktig plattform för att möjliggöra ett fruktsamt utbyte mellan SCA Forest Products och entreprenörer. Vi är övertygade om att acceleratorn kommer att kunna öppna dörrar till nya intressanta dialoger, relationer och samarbeten.

En speciellt intressant och mycket relevant komponent i den skogliga acceleratorn är korskopplingen mellan Skogindustri och digitalisering. Dagens samhälle, industri och affärsliv påverkas och förväntas i allt högre grad påverkas av den utveckling som möjliggörs genom digitalisering. Därför har det varit självklart att tillsammans med BizMaker och IBM starta en skoglig accelerator med en tydlig koppling mot digitalisering.

SCA Forest Products ser acceleratorn som en satsning med syfte att skapa en såddbädd för transformerande innovationer.  Det är mycket intressant att samla entreprenörer runt skogsindustrin för att skapa nya möjligheter för framtiden.

Vad kan SCA erbjuda?

 • Kompetens/ diskussionspartner inom
  • Fibermaterial
  • Logistik/transport
  • Miljöfrågor
  • Skog/virke
  • Trävaror
 • Tillgång till råvara för tester
 • Hjälp med kontakter /nätverk
 • SCA skulle kunna bli en partner som tillsammans med en entreprenör skalar upp en ny lovande produkt/tjänst.
 • SCA kan komma att göra specifika affärscase tillgängliga för entreprenörer

 Utmaningar (Exempel på vad SCA Forest Products har intresse av)

 • Nya innovationer inom temat värdeskapande genom digitalisering (tjänster, produkter, effektivisering av interna processer)
 • Nya innovationer som leder till ökat värde för:
  • Lågvärdig värme (det finns tex mycket varmvatten 30-60 grader i våra processer)
  • Bark
  • Fiberslam
  • Bioslam
  • Sågspån
  • Terpentin
 • Innovationer som utgör nya produkter/applikationer baserade på SCA Forest Products huvudprodukter (pappersmassa, papper, träprodukter)
 • Kostnadseffektiva vattenreningsmetoder
 • Nya produkter baserad på skoglig råvara

IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av vår strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognitiva tjänster, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan. Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik och affärsverksamhet. Det gör det möjligt för oss att förändra världen vi lever i. Våra kunder jobbar för att lösa upp städers trafikproppar, hitta botemedlet för cancer, förbättra säkerheten i mathantering, minska olika typer av risker och inte minst arbetar de för att ta hand om sina egna kunder, anställda, medborgare och patienter på bättre och mer individanpassade sätt. Att vara en nödvändig organisation i skapandet av en smartare planet är vår mission.

Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör vårt kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling. Processum är ett dotterbolag i RISE, Research institutes of Sweden.

SUPPORTING PARTNERS