Bellum

Bellum ska bedriva skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Kvinnorna ska komma till en plats och organisation som ser och värnar om hela kvinnor och som finns tillgängliga dygnet runt. Medföljande barn ska kunna få fortsatt undervisning och kunna ”vara barn”. Husdjur ska kunna medtags och på vissa boende kan till och med häst tas med. Bellum kommer även verka förebyggande med information, påverkan och utbildningar.

Visionen är att ingen kvinna eller barn ska hamna mellan stolarna, utan att få den chans i samhället som de förtjänar, ingen kvinna ska utsättas för våld och eller sexualbrott och inga barn ska växa upp med våld i hemmet. Bellums mål är att bedriva flertalet boenden runt om i Sverige då kvinnorna och barnen behöver placeras på ett geografiskt avstånd till sina förövare. Bellum – vi vet vad vi behöver.

www.bellumab.jimdo.com